A RUBENZA KFT. által nyújtott juttatások közzététele

 

Módszertan leírása:

A Rubenza Kft. mindenkor igyekszik megfelelni a gyógyszeripart érintő legmagasabb etikai normáknak. Ennek érdekében honlapunkon közzétesszük az általunk eszközölt juttatásokat azért, hogy biztosítsuk a vállalatunk etikai szempontok szerinti átlátható működését. A közzététel során a „Generikus Transzparencia Kódex” iránymutatásait vettük alapul.

Juttatás alatt bármilyen olyan értéket értünk, amelyet a vállalat közvetve, vagy közvetlenül a kedvezményezettnek nyújt, ,,ad át", vagy kifizet a nevében harmadik félnek, harmadik félen keresztül. Ide tartozik a pénzbeli, vagy természetbeni juttatás is, így például utazás, vendéglátás, ajándék.

Juttatásaink kedvezményezettjei a Magyarországon dolgozó egészségügyi szakemberek, valamint a magyarországi és Magyarországon tevékenykedő egészségügyi szervezetek, betegszervezetek lehetnek. Az egészségügyi szakembereknek nyújtott juttatások feltüntetésekor a rendezvény szerinti bontást választottuk, vagyis az adott rendezvényen a Rubenza Kft. által támogatott résztvevők számát tüntetjük fel, a résztvevők megnevezése nélkül. A betegszervezeteknek és egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatás esetében feltüntetjük a szervezet megnevezését is.

A pontos azonosíthatóság érdekében minden esetben feltüntetjük a közzététel dátumát, a rendezvény dátumát, valamint a juttatás pénzügyi teljesítésének dátumát. Feltüntetjük továbbá a juttatás céljának rövid leírását, a juttatás bruttó értékét, az ÁFA-tartalmat és külön jelöljük a juttatáshoz kapcsolódó egyéb adókat. Devizában történő kifizetés esetén a juttatás pénzügyi teljesítésének napjára vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kihirdetett deviza középárfolyamon számolt Forintban kifejezett értéket tüntetjük fel. A többéves szerződések esetében az előzőekben felsorolt adatok mellett közzétesszük a szerződés kezdetét és a szerződés időtartamát is.

A juttatások közzététele naptári évenként, magyar Forintban és magyar nyelven történik. Az adott évre vonatkozó közzétételt legkésőbb a jelentéstételi időszak végét követő 6. hónap végéig, azaz a következő év június 30-ig megtesszük.

A támogatásokkal, juttatásokkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a rubenzapharma@rubenza.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Közzététel dátuma Azonosító Rendezvény dátuma Juttatás pénzügyi teljesítésének dátuma Rendezvény megnevezése Betegszervezetek vagy egészségügyi szervezetek megnevezése Juttatás rövid leírása (pénzbeli vagy természetbeni) Kedvezményezettek száma (természetes v. jogi személy) Bruttó összeg ÁFA-tartalom Egyéb adók